Nieuws

DE LAGUITEN

In 1998 is door een groep ouders en vertegenwoordigers van 10 mensen met een verstandelijke beperking de Stichting WoonZorg Rijsbergen opgericht. Het doel van de Stichting is het realiseren en in stand houden van een woonvorm voor deze bewoners waarbij zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen met de noodzakelijke zorg en begeleiding.

Ondersteuning en begeleiding op maat

Zelfstandig wonen klinkt zo eenvoudig maar voor deze groep mensen met een verstandelijke bepearking is dat zeker niet het geval. De tien bewoners van de appartementen aan de Laguitensebaan te Rijsbergen, ofwel ‘de Laguiten’, huren ieder van woningcorporatie Thuisvester (www.thuisvester.nl) . Zij betalen de huur vanuit hun uitkering en/of inkomen. Net als iedere andere burger van Rijsbergen betalen zij hun belastingen en verzekeringen. De noodzakelijke ondersteuning en begeleiding krijgen zij van Prisma, een zorgaanbieder van zorg-en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.(www.prismanet.nl)

Eigen regie voeren

Door het scheiden van wonen en zorg voeren de tien bewoners, samen met ouders en vertegenwoordigers, zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven. Behalve hun eigen appartement biedt het gebouw dat zij huren ook een aantal gemeenschappelijke ruimten als bijvoorbeeld een huiskamer, keuken en wasruimte. Door het wonen van de zorg los te koppelen, kunnen zij geen gebruik maken van de vergoedingen die de AWBZ , nu Wet Langdurige Zorg , voor groepswonen zoals de kosten van de vervanging en onderhoud van de meubels / spullen in deze gemeenschappelijke ruimten.
Met de huidige veranderingen én bezuinigingen in zorgwetgeving en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt het extra belangrijk om ervoor te blijven zorgen dat deze tien mensen met een verstandelijke beperking hun zelfstandigheid/ regie en volwaardig burgerschap kunnen blijven behouden.

De Laguiten willen blijven wonen!

Indien zij willen blijven wonen als ieder ander hebben zij hier de hulp van Stichting WoonZorg Rijsbergen voor nodig. De Stichting zet zich in om participatie mogelijk te maken en zoekt vrijwilligers én geld voor de volgende zaken:

  • De extra kosten voor aanpassingen en vernieuwingen van de gezamenlijke ruimten welke niet vanuit eigen inkomen van de bewoners te betalen zijn.
  • Kosten voor de website en voorlichting- en informatiematerialen; organiseren van bijeenkomsten voor het netwerk en de buurt. Doel: Meer betrokkenheid en bekendheid in Rijsbergen en omgeving te krijgen en daardoor participatie in dorp en wijk mogelijk te maken.
  • Behalve bovenstaande middelen zoekt de stichting ook vrijwilligers ter ondersteuning hiervan en vrijwilligers die activiteiten met de bewoners willen ondernemen.

De Laguiten willen zoveel mogelijk eigen regie blijven voeren en hopen daarom op uw steun!

Contact

Een bijdrage kan gestort worden op bankrekening: NL67 RABO 0145 3539 31 ten name van Stichting WoonZorg Rijsbergen. Of wordt ‘een vriend van de Laguiten’ door een machtiging af te geven voor een kleine bijdrage van € 5,- per maand.
Voor nadere informatie over dit wooninitiatief van Stichting WoonZorg Rijsbergen, kunt u contact opnemen met :

M.M. van Winsen
Heuvelbrink 41
4812 GP Breda
Telefoon: 076-5141843
E-mail: mmvwinsen@gmail.com

Jeanine test de nieuw aangelegde Jeu de boules baan uit.
This image for Image Layouts addon
Loes test de nieuw aangelegde Jeu de boules baan uit.
This image for Image Layouts addon
Karin test de nieuw aangelegde Jeu de boules baan uit.