Nieuws

Contact

Een bijdrage kan gestort worden op bankrekening: NL67 RABO 0145 3539 31 ten name van Stichting WoonZorg Rijsbergen. Of wordt ‘een vriend van de Laguiten’ door een machtiging af te geven voor een kleine bijdrage van € 5,- per maand.
Voor nadere informatie over dit wooninitiatief van Stichting WoonZorg Rijsbergen, kunt u contact opnemen met :

M.M. van Winsen
Heuvelbrink 41
4812 GP Breda
Telefoon: 076-5141843
E-mail: mmvwinsen@gmail.com