Nieuws

Zorg en ondersteuning

Stichting Woonzorg Rijsbergen (SWR) en Stichting Prisma

Sinds 2004 werken SWR en Stichting Prisma samen om de ondersteuning aan de 10 bewoners van de Laguitensebaan te Rijsbergen vorm te geven. Met trots ‘het grootste gezin in Rijsbergen’ zoals zij eens in een artikel in een huis-aan-huis-blad werden genoemd.

Stichting Prisma

Prisma is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
(bron: zie www.prismanet.nl):

Prisma is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij helpen hen bij het verwerven van een eigen plek in onze Brabantse samenleving. En dragen bij aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. We ondersteunen cliënten in alle levensfasen. Hun persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten zijn daarbij ons uitgangspunt. We voelen ons betrokken bij het levensgeluk van onze cliënten en hebben aandacht voor hun kwetsbaarheid.